Jestem absolwentką KUL, gdzie odbyłam pięcioletnie studia na Wydziale Nauk Społecznych - kierunek psychologia, o specjalności: psychologia kliniczna i osobowości. Tytuł magisterski uzyskałam w 1992 r.

W tym samym roku podjęłam pracę w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu, gdzie prowadziłam terapię osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. W tym okresie nieustannie się szkoliłam. W Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie ukończyłam: Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych, Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, Trening Asertywności. Brałam udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach. Systematycznie uczestniczyłam w Letnich i Jesiennych Szkołach organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Proces certyfikacji zakończyłam w 2000 r., uzyskując certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr 159, wydany przez PARPA). Prowadziłam także grupy rozwojowe i terapeutyczne dla młodzieży licealnej oraz studentów. Grupy te kończyły się organizowanymi przeze mnie obozami letnimi.

W 1997 r. skorzystałam z propozycji współtworzenia oddziału, zespołu oraz autorskiego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Gdańsku, gdzie pracowałam do 2011 r. Podjęcie tego wyzwania stało się dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. W okresie tym uzyskałam Certyfikat Trenera ART (Aggression Replacement Training) zatwierdzony przez European Center of ART. Ukończyłam szkolenie pt. „Psychoterapia krótkoterminowa – podejście integrujące” organizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.

W latach 2011 - 2018 kontynuowałam pracę w Ośrodku Diagnostycznym w Areszcie Śledczym w Gdańsku, gdzie zdobyłam dużą wiedzę oraz nowe umiejętności dotyczące diagnozy psychologicznej. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia: „Wybrane metody diagnostyczne. Sytuacje trudne w pracy psychologa diagnosty” oraz „Diagnozowanie psychologiczne – reguły, zasady, sposoby z uwzględnieniem konkretnych zaburzeń” zorganizowane przez WYG Consulting w Warszawie. W okresie tym zyskałam bogate doświadczenie psychologiczne w pracy z osobami dotkniętymi najtrudniejszymi problemami. Skłoniło mnie to do dalszych poszukiwań.

W roku 2015 podjęłam naukę w Szkołę Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obejmowała ona szkolenie teoretyczne, praktyczne oraz superwizję w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym oraz poznawczo-behawioralnym. Ośrodek INTRA jest członkiem World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling. Dyplom ukończenia szkoły uzyskałam w 2018 r.